راهنما: جهت راحتی مقایسه نرخ ها، نوار آبی رنگی روبروی هر تاریخ قرارداده شده است که به میزان نرخ پرواز طول دارد. برای مشاهده ی جزییات یا رزرو پرواز، روی روز مورد نظر کلیک نمایید. جهت راحتی شما قیمت به هزارتومان نمایش داده شده است.
ارزان ترین نرخ بلیط هواپیما در مسیر تهران امام خميني به نجف
سه شنبه 8 خرداد 5,550,000
پنجشنبه 10 خرداد 5,600,000
جمعه 11 خرداد 5,950,000
شنبه 12 خرداد 5,800,000
يکشنبه 13 خرداد 6,000,000
سه شنبه 15 خرداد 6,100,000
پنجشنبه 17 خرداد 6,300,000
جمعه 18 خرداد 6,000,000
شنبه 19 خرداد 6,000,000
يکشنبه 20 خرداد 6,200,000
سه شنبه 22 خرداد 6,400,000
پنجشنبه 24 خرداد 6,400,000
جمعه 25 خرداد 6,400,000
شنبه 26 خرداد 6,400,000
يکشنبه 27 خرداد 8,000,000
سه شنبه 29 خرداد 6,300,000
پنجشنبه 31 خرداد 6,100,000
جمعه 1 تير 6,400,000
شنبه 2 تير 6,400,000
يکشنبه 3 تير 6,400,000
سه شنبه 5 تير 6,400,000
جمعه 8 تير 6,400,000
شنبه 9 تير 6,400,000
يکشنبه 10 تير 6,400,000
سه شنبه 12 تير 6,400,000
جمعه 15 تير 6,400,000
شنبه 16 تير 6,400,000
يکشنبه 17 تير 6,400,000
سه شنبه 19 تير 6,400,000
جمعه 22 تير 6,400,000
شنبه 23 تير 6,400,000
يکشنبه 24 تير 6,400,000
سه شنبه 26 تير 6,400,000
جمعه 29 تير 6,400,000
شنبه 30 تير 6,400,000
يکشنبه 31 تير 6,400,000