شرکت خدمات مسافرتي و جهانگردي مهراب گشت سبز از دهه هفتاد با دريافت مجوز هاي بند "ب" از سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري، بند "الف" از سازمان هواپيمايي جمهوري اسلامي ايران، عضويت "ياتا" در خصوص صدور بليت اعم از داخلي و خارجي براي کليه خطوط هوايي و همچنين تورهاي ورودي و خروجي و دريافت مجوز از راه آهن سراسري جمهوري اسلامي، به منظور ارائه خدمات به مسافران فعاليت خود را آغاز نموده است.